Onderscheidingen

Onderscheidingen

In een organisatie die sterk afhankelijk is van tradities en regels bestaat een groot aantal onderscheidingstekens. Alleen als de Prins in officieel tenue gekleed gaat mag hij zijn Huisorde uitreiken. De enige onderscheidingen die door hem mogen worden uitgereikt zonder dat hij als Prins gekleed gaat zijn de ‘Clubonderscheidingen’ die tijdens de Jaarvergadering door hem worden uitgereikt.

Clubonderscheidingen
Deze ere-tekenen worden toegekend in een bevorderingsschema dat afhangt van het aantal dienstjaren en de geleding waarvan iemand lid is. Heren dragen deze onderscheidingen onder de strik, eventuele voorgaande onderscheidingen mogen op het borstzakje van het smokingjasje worden gedragen. Dames en gedecoreerden die géén strikje dragen spelden deze ere-tekenen op de borst of, i.g.v. de Prinsinnen, op de sjerp.

Kronkel van de Rips
De laagste orde bij De Drumknaauwers is de Kronkel van de Rips.
De benaming verwijst naar het beekje de Rips dat vanuit de Peel met twee takken door Gemert kronkelde, waarbij de westelijke tak via de Sint Gerarduskerk en het kasteel uiteindelijk uitkwam in de Snelle Loop en de noordelijke tak via de huidige grond van Fitland en de Poirtershoek en langs de Watermolen richting de Aa stroomde.
Walgraaf van de fijne draad
De Walgraaf van de fijne draad is de eerste orde met een 'adelijke titel' en is een promotie ten opzichte van de Kronkel van de Rips.
De Walgraaf is een waterloopje op Gemertse grond; ter hoogte van de Beeksedijk gaat de Snelle Loop over in de Walgraaf. De naam ‘fijne draad’ verwijst naar de talrijke thuiswevers die Gemert aan het eind van de 19de eeuw nog rijk was: de fijne draad is het resultaat bij het spinnen en als wever had je veel fijne draad nodig om te komen tot een ‘partje’ stof
Ridder van d'n Blauwe Kei
De orde van de Ridder van de Blauwe Kei houdt een promotie in ten opzichte
van de Walgraaf van de fijne draad.
De naam is een verwijzing naar ‘De Blauwe Kei’ uit 1734, gelegen aan de
Kromstraat.
Grootmeester der Drumknaauwers
De Grootmeester der Drumknaauwers is de hoogste onderscheiding die binnen het reguliere decoratiestelsel aanwezig is.
De naam Grootmeester is onder andere rechtstreeks onttrokken aan het rangenstelsel bij de Duitse Orde. De Grootmeester is niet alleen het hoofd van deze ridderorde, maar aan het hof van een koning of koningin het hoofd van de hofhouding en de personeelschef. Hij of zij is ook de enige die ongevraagd advies mag geven. De persoon die dus alle regels moet kennen en ervoor moet zorgen dat alles op een nette manier uitgevoerd wordt.

Naast deze vier ‘Clubonderscheidingen’ kunnen drie aanvullende onderscheidingen kunnen worden uitgereikt wegens bijzondere verdiensten. Op voordracht van alle geledingen kunnen personen, in stilte,  worden genomineerd voor deze ere-tekenen. Het uiteindelijk besluit tot het verlenen van deze aanvullende onderscheidingen wordt, unaniem, door het Bestuur genomen.

Groot-Officier Van péérse hei en bremme gaël (sinds 2011)
Kandidaten moeten tenminste Grootmeester of Commandeur zijn en minimaal 15 jaar actief betrokken zijn bij het (mede-) organiseren of betrokken zijn bij de uitvoering van activiteiten die in het belang van G.C.S. De Drumknaauwers zijn.

Klasse-zilver
Onder dezelfde condities kan de de Groot- Officier na 22 jaar bevordert worden naar de klasse-2. Dit is dus géén automatische promotie maar gebeurt na bestuursbesluit. De onderscheiding wordt dan verfraaid en uitgebreid met een zilveren kroontje op het rood-wit-groene onderscheidingslint.

Klasse-Goud
Onder dezelfde condities kan de de Groot- Officier na 33 jaar bevorderd worden naar de klasse-3. De onderscheiding wordt in dit geval dan uitgebreid met een gouden kroontje dat op het rood-wit-groene onderscheidingslint wordt gespeld.

 

Bijzondere Stichtingsonderscheidingen

DrumknaauwerkeHet Drumknaauwerke
Jaarlijks wordt op 11 november bij de opening van het Carnavalseizoen ‘de Drumknaauwer van het jaar benoemd’. Hij of zij krijgt daarbij een “Drumknaauwerke” uitgereikt

Elke inwoner van Waeverstad, of actief lid van één van de Carnavalsverenigingen in de gemeente Gemert-Bakel, die zijn of haar sporen heeft verdiend met de organisatie van Carnavalsactiviteiten of met een buitengewone inzet ter bevordering van Carnaval komt hiervoor in aanmerking.

De toekenning gebeurt door het bestuur gedaan. Indien daartoe aanleiding is kunnen er in een bepaald jaar meerdere personen geëerd  worden met deze bijzondere Carnavalsonderscheiding. Indien het bestuur van mening is dat er in een jaar géén geschikte kandidaten voor Het Drumknaauwerke zijn dan kan in dat jaar van de uitreiking worden afgezien. 

Nar

 

Zilveren en gouden GCS Nar
Geen onderscheiding, maar een ere-teken in de vorm van een revers-speldje, dat wordt uitgereikt als dank voor  meer dan normale inzet. Het is een zeldzame gebeurtenis en er zijn dan ook slechts zeven mensen die deze ‘erespeld’ hebben mogen ontvangen.

Er zijn zilveren en gouden varianten waarbij de kleur verder geen speciale betekenis heeft.

 

 

 

 

Grootcommandeur   Grootcommandeur der Drumknaauwers
Dit is de allerhoogste onderscheiding binnen G.C.S. de Drumknaauwers en staat feitelijk voor een erelidmaatschap. De gedecoreerde hoeft niet persé actief (geweest) te zijn binnen geledingen van de Carnavals Stichting. Hij of zij kan ook uit hoofde van zijn/haar beroepsuitoefening een bijzondere en langdurige prestatie hebben geleverd die direct tot  groot voordeel van de Drumknaauwers heeft geleid.
Deze uitzonderlijke onderscheiding wordt, uitsluitend na unanieme stemming, door het Bestuur toegekend.

 

Top