Waj plekke d'r op los!

Carnaval in Waeverstad 2024

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

De laatste keer dat we echt carnaval hebben kunnen vieren is inmiddels alweer bijna 2 jaar geleden. Net zo lang als dat we in Nederland geconfronteerd worden met het Covid Virus. De manier van leven en omgaan met elkaar is in diezelfde tijd drastisch veranderd en er zijn nog altijd veel onzekerheden omtrent het virus en de Coronamaatregelen die hiermee gepaard gaan.

In het najaar van 2021 werd de strenge lockdown opgeheven. De Horeca mocht weer open, en er mochten ook weer evenementen georganiseerd worden, mits er aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Als carnavalsstichting kregen we weer vertrouwen in een ‘normaal’ carnavalseizoen, en we presenteerde op 13 november 2021 dan ook vol trots een nieuwe Prins in de vorm van Prins Ton d’n Úrste (Ton van Melis). Ook onze Jeugdhoogheden Thijn d’n Úrste en Maud d’n Twìdde werden aan Waeverstad voorgesteld. Waar wij samen met hen op menig bal de tent op z’n kop wilden gaan zetten, zette kort daarna de Corona weer heel Nederland op z’n kop, met nieuwe maatregelen en een lockdown als gevolg.

We houden de regels en ontwikkelingen van het RIVM en onze regering nauwlettend in de gaten om in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen. Maar wat de nieuwe persconferenties en maatregelen ons ook gaan brengen, het is ons duidelijk geworden dat het carnavalsfeest ook dit jaar niet gevierd kan worden zoals we zouden willen. Carnavalsstichting de Drumknaauwers heeft dan ook besloten om alle nog geplande carnavalsactiviteiten af te gelasten. 

We gunnen onze nieuwe hoogheden ook een leuk en memorabel seizoen en hebben dan ook in goed overleg met hen besloten om hun regeringsperiode met een jaar te verlengen. Er komt dit jaar dus geen nieuwe Prins meer, maar we hopen op 11 november het seizoen weer groots te kunnen openen met onze bestaande Hoogheden als kartrekkers voorop.

Er wordt voor nu gekeken naar alternatieve activiteiten tijdens de carnaval. Houd de mediakanalen dus goed in de gaten, want ook wij willen carnaval niet zo maar voorbij laten gaan. We willen ook graag op de hoogte gehouden worden van andere activiteiten die er georganiseerd gaan worden. Misschien kunnen we hierin bijdragen of helpen. Het carnavalsfeest verbroederd, en ook bij een alternatieve viering kan dit het geval zijn. Laat het ons dus weten!

X
X