Inschrijven Groot Gemertse Optocht 2019

Het motto van de Groot Gemertse Optocht 2019 luidt:

Dí jaor klètse Waj d’r saome tíggenàn

Vragen over de optocht kunnen hier gesteld worden.

Gegevens deelnemer

 

Gegevens act / wagen

 

Afmetingen wagen / karren

 

Opmerkingen

 

Algemene voorwaarden

  • Door akkoord te gaan verklaart inschrijver, resp. verantwoordelijk leider van: enkeling, duo, groep of vereniging bekend te zijn met de voorwaarden c/q regelement en bijlage (2) (Lees ze hier), welke gesteld worden aan deelneming van de Groot Gemertse Optocht 2019.

    Hij/zij zal zich houden aan de maatregelen van orde, welke door of namens de G.C.S. worden genomen voor het welslagen van de Groot Gemertse Carnavlasoptocht 2019.
 

Ik ben geen robot

Top