11-11 Prinsenbal Wie wordt de neije Prins

Carnaval in Waeverstad 2024 barst los over:

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

D'n Hôgge Raod

Op het moment dat De Drumknaauwers in 1967 van een vereniging een stichting werden was ook de geboorte van D’n Hôgge Raod een feit.  Dit is het enige overkoepelend orgaan van de ‘G.C.S. De Drumknaauwers’. D’n Hôgge Raod  heeft een controlerende, adviserende en ondersteunende taak in de richting van het bestuur van de Drumknaauwers. De keuze van de voorzitter van het bestuur behoeft de goedkeuring van de Hoge Raod. Deze geleding bestaat uit 6 leden, uitsluitend mannen.  Zij kiezen zelf een President, die ook als voorzitter fungeert. Bij een vacature wordt het aantal leden na overleg met het  Dagelijks Bestuur van de G.C.S. aangevuld.

Activiteiten:
Het meest in het oog springend is de volledige organisatie van de Boerebrulluft die elk jaar op Carnavalsdinsdag plaatsvindt. Tijdens de Groot Gemertse Optocht op Carnavalszondag wordt iedereen door D’n Hôgge Raod uitgenodigd voor de Boerebrulluft. Dit gebeurt met de welbekende bierviltjes met daarop een foto van het Boerenbruidspaar.

Kleding / herkenningstekens:
D’n Hôgge Raod gaat gekleed in smoking, met gekleurde vlinderdas en een zwarte steek op het hoofd, voorzien van veren in de Drumknaauwerskleuren. De echtgenotes kleden zich in een zwarte pantalon en zwart jasje met op hun hoofd een bijpassend zwart hoedje met rood-wit-groene versiering.

Dames van D’n Hôgge Raod
De dames van D’n Hôgge Raod zijn ondersteunend maar hebben geen stemrecht. Gedurende het Carnavalsseizoen wordt tenminste 6 keer, bij elk lid één keer aan huis, vergaderd. Daarnaast is D’n Hôgge Raod  zoveel mogelijk voltallig aanwezig bij de activiteiten van GCS de Drumknaauwers.

 

X
X