Hofleveranciers

hofleverancier-gcs-jpg

Sommige ondernemers en bedrijven in Gemert / Waeverstad doen net een beetje ‘extra’ voor het Carnaval in het algemeen en de Drumknaauwers in het bijzonder… Die partijen maken kans op de eretitel ‘Hofleverancier der Drumknaauwers’.

De Hofleverancier(s) worden bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Prinsenverschijning.

 

Zij ontvangen deze eretitel, een oorkonde, een gevelplaat en worden een jaar lang extra in het zonnetje gezet. Daarnaast ontvangen zij ‘Drums’ voor hun personeel.

Het pedikaat Hofleverancier wordt ieder jaar worden toegekend aan een bedrijf  (of organisatie)  met een uitzonderlijke inzet voor Carnaval in Waeverstad. Hofleveranciers kunnen door alle geledingen van de Drumknaauwers worden voorgedragen bij het bestuur. Uit de bestuurs-stemming (die unaniem moet zijn) volgt de uiteindelijke Hofleverancier. In uitzonderlijke gevallen kan ervoor gekozen worden om meerdere Hofleveranciers te benoemen.

De Hofleveranciers der Drumknaauwers zijn (tot nu toe):

2019Van Helvoort GroepGrafische ondersteuning en drukken D'n Drumknaauwer
2018DientjeBeschikbaarstelling van ruimtes voor diverse carnavalsactiviteiten.
2016Firma WijnLeverancier van snoep, strooigoed en mankrachten
2015Koks SchoenmodeLeverancier van schoenen voor de dansgarde
2014AH GemertLeverancier voor de Jeugd
2014Fiat PeetersLeverancier van auto's voor de Groot Gemertse Optocht

Top