Bevorderingsschema Huisordes der Drumknaauwers

Onderscheidingen
G.C.S. de Drumknaauwers kent vier onderscheidingen die in een vast bevorderingsschema worden uitgereikt:

Kronkel van de Rips
De laagste orde bij De Drumknaauwers is de Kronkel van de Rips.
De benaming verwijst naar het beekje de Rips dat vanuit de Peel met twee takken door Gemert kronkelde, waarbij de westelijke tak via de Sint Gerarduskerk en het kasteel uiteindelijk uitkwam in de Snelle Loop en de noordelijke tak via de huidige grond van Fitland en de Poirtershoek en langs de Watermolen richting de Aa stroomde.
Walgraaf van de fijne draad
De Walgraaf van de fijne draad is de eerste orde met een 'adelijke titel' en is een promotie ten opzichte van de Kronkel van de Rips.
De Walgraaf is een waterloopje op Gemertse grond; ter hoogte van de Beeksedijk gaat de Snelle Loop over in de Walgraaf. De naam ‘fijne draad’ verwijst naar de talrijke thuiswevers die Gemert aan het eind van de 19de eeuw nog rijk was: de fijne draad is het resultaat bij het spinnen en als wever had je veel fijne draad nodig om te komen tot een ‘partje’ stof
Ridder van d'n Blauwe Kei
De orde van de Ridder van de Blauwe Kei houdt een promotie in ten opzichte
van de Walgraaf van de fijne draad.
De naam is een verwijzing naar ‘De Blauwe Kei’ uit 1734, gelegen aan de
Kromstraat.
Grootmeester der Drumknaauwers
De Grootmeester der Drumknaauwers is de hoogste onderscheiding die binnen het reguliere decoratiestelsel aanwezig is.
De naam Grootmeester is onder andere rechtstreeks onttrokken aan het rangenstelsel bij de Duitse Orde. De Grootmeester is niet alleen het hoofd van deze ridderorde, maar aan het hof van een koning of koningin het hoofd van de hofhouding en de personeelschef. Hij of zij is ook de enige die ongevraagd advies mag geven. De persoon die dus alle regels moet kennen en ervoor moet zorgen dat alles op een nette manier uitgevoerd wordt.

Bevorderingsschema
Carnaval is uitgangspunt en de onderscheiding wordt met de jaarvergadering uitgereikt.
Bijvoorbeeld bij aantreden als Raad van Elf lid na Aswoensdag 2017 en 11 november 2017 dan is dus 2018 zijn eerst Carnaval ontvangt hij met de jaarvergadering 2017 de Kronkel van de Rips en met de jaarvergadering van 2020 wordt hij bevordert naar de Walgraaf van de fijne draad.

Treed hij aan tussen 11 november 2016 en Carnaval 2017 dan dan is dus 2017 zijn eerst carnaval ontvangt hij meteen de kronkel en wordt met de jaarvergadering van 2019 bevordert naar de Walgraaf van de fijne draad.

Bestuur
Kronkel in het jaar van aantreden en bevordering na elke 2 jaar
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Hôgge Raod, Raad van Elf, Hofkapel, Club van 111,11, Jeugdcommissie en overige commissies
Kronkel in het jaar van aantreden en bevordering na elke 3 jaar
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Prinsin
Kronkel in het 1ste jaar na aantreden en bevordering na elke 3 jaar
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Partner van Hôgge Raod, Bestuur, Raad van Elf en overige kandidaten
Kronkel in het 2de jaar na aantreden en bevordering na elke 3 jaar
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Top