11-11 Prinsenbal Wie wordt de neije Prins

Carnaval in Waeverstad 2024 barst los over:

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Bestuur

Binnen het bestuur zijn in feite twee afdelingen: Het dagelijks bestuur, bestaande uit de Vorst (Voorzitter), Geheimskrééver (Secretaris) en d’n Belhaauwer (Penningmeester) en de overige bestuursleden / Commissarissen die o.a. verantwoordelijk zijn voor:
– Technische Commissie
– PR Commissie
– Algemene Zaken

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de GCS de Drumknaauwers en stuurt daartoe diverse commissies aan. Daarnaast wordt op operationeel vlak ook het nodige werk verzet. Elke maand wordt minstens éénmaal vergaderd. In de periode vlak voor Carnaval wordt deze frequentie verhoogd naar wekelijkse vergaderingen.

Kleding / herkenningstekens:
Het bestuur gaat gekleed in smoking met een witte strik. De steek is dezelfde als bij de Raad van Elf, echter dragen bestuursleden 2 veren in hun steken, dragende aan de linkerzijde. Daarbij dragen de bestuursleden het bestuursschild.

De Vorst (voorzitter) is herkenbaar aan het Vorstenschild (met daar in gegraveerd de namen van zijn voorgangers) Tijdens officiële bijeenkomsten draagt de Vorst, in tegenstelling tot zijn mede bestuurders, altijd zijn witte handschoenen.
Het bestuur is de enige geüniformeerde geleding binnen de Drumknaauwers waarin ook dames zitting kunnen nemen.
Een bijzondere taak is jaarlijks weggelegd voor de Vorst en de Geheimskrééver; Zij ‘verzoeken’ de nieuwe Prins en Prinsin en helpen hen in de periode tussen de verkiezing en verschijning bij alle voorbereidingen.

Activiteiten:
In feite organiseert het bestuur, in samenwerking met overige geledingen en commissies, alle activiteiten die onder de naam GCS de Drumknaauwers plaatsvinden. Daarnaast is het bestuur het eerste aanspreekpunt voor: Collega-Carnavalsverenigingen, de gemeentelijke overheid, media en organisatoren van overige Carnaval-gerelateerde bijeenkomsten. Het bestuur van de GCS de Drumknaauwers is verantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen de stichting. en organiseert jaarlijks een jaarvergadering, draagt zorg voor de verschijning van de Prins Carnaval en organiseert Carnavalsactiviteiten.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de GCS de Drumknaauwers en stuurt daartoe diverse commissies aan. Daarnaast wordt op operationeel vlak ook het nodige werk verzet. Elke maand wordt minstens éénmaal vergaderd. In de periode vlak voor Carnaval wordt deze frequentie verhoogd naar wekelijkse vergaderingen.

X
X