Header Image

Bestuur

vlnr: Anthony Vogels, Hans Vissers, Anette Peeters- de Jong, Marco Opheij, Niels Verbakel, Alex ter Hoeven

Bestuur
Binnen het bestuur zijn in feite twee afdelingen: Het dagelijks bestuur, bestaande uit de Vorst (Voorzitter), Geheimskrééver (Secretaris) en d’n Belhaauwer (Penningmeester) en de overige bestuursleden / Commissarissen die o.a. verantwoordelijk zijn voor:
– Technische Commissie
– PR Commissie
– Algemene Zaken

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de GCS de Drumknaauwers en stuurt daartoe diverse commissies aan. Daarnaast wordt op operationeel vlak ook het nodige werk verzet. Elke maand wordt minstens éénmaal vergaderd. In de periode vlak voor Carnaval wordt deze frequentie verhoogd naar wekelijkse vergaderingen.

Kleding / herkenningstekens:
Het bestuur gaat gekleed in smoking met een witte strik. De steek is dezelfde als bij de Raad van Elf, echter dragen bestuursleden 2 veren in hun steken, dragende aan de linkerzijde. Daarbij dragen de bestuursleden het bestuursschild.

De Vorst (voorzitter) is herkenbaar aan het Vorstenschild (met daar in gegraveerd de namen van zijn voorgangers) Tijdens officiële bijeenkomsten draagt de Vorst, in tegenstelling tot zijn mede bestuurders, altijd zijn witte handschoenen.
Het bestuur is de enige geüniformeerde geleding binnen de Drumknaauwers waarin ook dames zitting kunnen nemen.
Een bijzondere taak is jaarlijks weggelegd voor de Vorst en de Geheimskrééver; Zij ‘verzoeken’ de nieuwe Prins en Prinsin en helpen hen in de periode tussen de verkiezing en verschijning bij alle voorbereidingen.

Activiteiten:
In feite organiseert het bestuur, in samenwerking met overige geledingen en commissies, alle activiteiten die onder de naam GCS de Drumknaauwers plaatsvinden. Daarnaast is het bestuur het eerste aanspreekpunt voor: Collega-Carnavalsverenigingen, de gemeentelijke overheid, media en organisatoren van overige Carnaval-gerelateerde bijeenkomsten. Het bestuur van de GCS de Drumknaauwers is verantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen de stichting. en organiseert jaarlijks een jaarvergadering, draagt zorg voor de verschijning van de Prins Carnaval en organiseert Carnavalsactiviteiten.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de GCS de Drumknaauwers en stuurt daartoe diverse commissies aan. Daarnaast wordt op operationeel vlak ook het nodige werk verzet. Elke maand wordt minstens éénmaal vergaderd. In de periode vlak voor Carnaval wordt deze frequentie verhoogd naar wekelijkse vergaderingen.

De Vorst (voorzitter)

  Hans Vissers


De voorzitter is het aanspreekpunt in het algemeen en onderhoudt de contacten met andere carnavalsstichtingen, -verenigingen, horeca en politiek. Hij  stuurt de stichting aan. Hij verzoekt de nieuwe prins der Drumknaauwers en begeleidt deze in zijn nieuwe functie. Hans is interim-voorzitter. De functie van Vorst is momenteel vacant.

Voor contact: klik hier.

Geheimskrééver (secretaris)

Anthony Vogels.

De duizendpoot van het bestuur. De geheimskrééver verzorgt alle administratie, verslaglegging en vergunningen. Alle ingaande en uitgaande post van de stichting gaat via hem. De secretaris ondersteunt de voorzitter met de begeleiding van de Prins.

Voor contact: klik hier.

D’n Belhaawer (penningmeester)

U raad het al, d’n Belhaawer is verantwoordelijk voor alle geldstromen binnen de Stichting. Hij / zij begroot en controleert de financiën van de stichting en stelt de jaarrekening op.  Marco neemt de functie van Belhaawer waar, maar deze functie staat vacant.

Intendant

Marco Opheij

Verantwoordelijk voor het beheer en verhuur van de Drumknaauwershal “De Klos”. Verder is hij aanspreekpunt voor de technische en optochtcommissie en beheerder van het wagenpark.

Voor contact: klik hier.

Heraut (Public Relations)

Niels Verbakel

Verantwoordelijk voor de PR (Publieke Relaties) en communicatiestromen naar de ‘buitenwereld’ via diverse media (Kranten, Radio/TV, Social Media). Hij onderhoudt contacten met diverse communicatiekanalen en begeleidt, regisseert en coördineert alle communicatie vanuit de stichting naar buiten toe. Ook het mede bewaken van het protocol en de ontwikkeling van ‘merchandising’ (moeilijk woord voor leuke Drumknaauwers-hebbedingetjes) behoort tot zijn taken. Tevens is hij eindverantwoordelijk voor “D’n Drumknaauwer” onze carnavalskrant, en voor de “Skirring en Inslag” de maandelijkse nieuwsbrief die elke maand op de 11e dag wordt verstuurd. Hiermee houdt hij iedereen op de hoogte van de perikelen binnen Waeverstad.

Voor contact: klik hier.

Referendaris


Anette Peeters – de Jong


Coördineert alle ziekenbezoeken die G.S.C. de Drumknaauwers aflegt. Verder ondersteunt zij het ‘maakproces’ van de jaarlijkse Carnavalskrant. Anette is het aanspreekpunt voor de jeugd en tevens trainster van de dansgarde.

Opperkop

Alex ter Hoeven

Opperkop (voorzitter) van de Raod fan Elluf, en als afgevaardigde van deze geleding heeft hij daardoor ook zitting in het bestuur. U zult niet verbaasd zijn dat hierdoor de lijntjes tussen Raod en Bestuur kort zijn.

Top